Karamelliseren, enroberen, tempereren, maar vooral een leven lang blijven leren